Grøn profil

Vi har fjernet plastiken og planter træer


Mange tror at fyrværkeri indeholder bly og en masse plastik hvilket ikke er rigtigt.

Vores produkter fra Royal Fireworks indeholder ikke længere plastik* og bly er der heller ikke i.
Fyrværkeri består primært af pap og sort krudt bestående af salpeter, svovl og trækul - som minimum i lunten. der tilsættes metalsalte for at give farve: Strontium farver rød. Barium farver grøn. Kobber farver blå. Kalium farver lilla.: Titanium, aluminium og magnesium bruges til sølvfarver. En blanding af trækul og titanium kan give en guldfarve. 

Vi samarbejder med i forvejen etablerede organisationer om at plante træer og giver dele af vores overskud til opbygning af fredet skove rundt i hele Danmark.


* Der kan stadivæk forekomme plastik i fyrværkeri som fjernes inden afskydning dette kan være luntebeskytter som man fjerner og sorterer som hård plast.
Varer fra før den grønne profil blev indført kan fortsat indeholde plastik men dette er en meget lille prosentdel helt ned til 5% af alt fyrværkeri fra Royal Fireworks